Zjišťování objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezech pro dřevinu smrk

Tuto metodu vyvinul pro dřevinu smrk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň za podpory Ministerstva zemědělství.

Metoda vznikla z potřeb soudně znalecké praxe pro případy, kdy není možné k výpočtu zásoby použít vzorníky stojících stromů ze stejného porostu.

Metodu je použitelná pro skupiny pařezů s minimálním počtem patnácti a více kusů smrkových pařezů a není vhodné ji používat v porostech, které jsou napadeny václavkou a mají zbytnělé oddenky.

První představení výsledků této metody odborné lesnické veřejnosti proběhlo na pracovním semináři pořádaném na majetku Loketských městských lesů v roce 2009.

V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe Č.j.: 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření a zpracování dat.

V průběhu projektu byla vyvíjena Ing. René Taubrem aplikace pro vyhodnocování a testování dat ASPOT (Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů), která se stala základem pro vytvoření webové aplikace, na níž spolupracoval s Ing. Taubrem programátor Milan Kostka.

Vstup ASPOT